S-Kannustamisella seuroille yhteensä yli 20 000 €!